KMT Mekanik KMT Mekanik

Yangın Tesisatı

Mekanik Tesisat

Yangın tesisatı, yangın tehlikesinin başında bu risklerin önüne geçerek yangınlara müdahale eder. Ayrıca İtfaiye yangın mahalline geldiğinde ise yangını söndürmede destek sağlamaktadır.

Yangın söndürme sistemlerinde su, köpük (Kimyasal ve mekanik köpük) , kuru toz, karbondioksit gazı gibi maddeler kullanılır.

Kuru Yangın Tesisatı ve Islak Yangın Tesisatı olmaz üzere 2 çeşit yangın tesisatı vardır.

  1. Kuru Yangın Tesisatı: Bu tarz yangın tesisatlarında borular içerisinde su yoktur. Basınçlı hava yada azot mevcuttur. Yangın esnasında yangın tesisatının içi suyla dolar ve yangına müdahale edilir. Bu tarz Kuru Yangın Tesisatları sızıntı yada donma tehlikesi olan yapılarda yangın tesisatı olarak tercih edilir.  Kuru yangın tesisatları yangın esnasında en fazla 4830 m² alana müdahale edebilir.
  2. Islak Yangın Tesisatı: Islak Yangın Tesisatları, İçlerinde basınçlı su bulunan borulardan oluşur. Islak Yangın Tesisatları, donma yada sızdırma tehlikesi olmayan yapılarda tercih edilen yangın tesisatlarıdır. yüksek binalarda ve hacmi yaklaşık 4000 m²’ nin üzerindeki binalarda tercih edilir.